امروز روز منتشر شدن سونیک مانیا هستش و برای همین ما بخش MANIA WEEK را فعال کردیم قراره چیز های جدا از اخبار گیم پلی های منتشر شده از خود سگا بزاریم. بعضی از طرفدار ها به مناسبت منتشر شدن بازی سونیک مانیا نقاشی های خودشون رو کشیدن و وارد اینترنت کرده اند.

سریع برید ادامه مطلب