سلامی دوباره laugh

امتحان هاهم داره شروع میشه

ولی این دفعه با حروف الفبا به سبک سونیک برگشتیم البته بعضی از حرف هارو نداره

پس منتظر چی هستی سریع برو ادامه مطلب