خب دوستان اومدم ازتون خداحافظی کنم و دیگه فعالیت هام رو متوقف کنم چون دیگه نمیتونم ادامه بدم و راستش حال و هوای سال 95 رو ندارم 

خلاصه برید ادامه مطلب تا خداخافظی کنیم